Vítá Vás RPSavings s.r.o.

Elektronická aukce

 

Elektronická aukce - probíhá velice jednoduše. V internetovém prohlížeči dodavatelé zadají adresu našeho aukčního portálu a do přihlašovacího dialogu na zobrazené stránce vloží své přihlašovací údaje (jméno, heslo a pracovní prostor), které obdrží v aukční pozvánce nebo e-mailu. Po přihlášení zvolí aukci k autorizaci a do příslušné aukce vloží klíč, který je také uvedený v pozvánce.

 

Po úspěšné autorizaci bude dodavatel přesměrován na akceptaci aukčních podmínek.

 

Samotná aukce začíná tzv. nultým (poptávkovým) kolem, kde k jednotlivým položkám dodavatelé zadávají svoji nabízenou cenu. Následně proběhne řádné aukční kolo, kde dodavatelé snižováním cen („podhozů“) soutěží o získání zakázky.

 

Nulté aukční kolo - slouží pro zveřejnění prvotní cenové nabídky uchazeče a není povinné. Délka nultého kola je stanovena na 10 minut.

 

Řádné aukční kolo - následuje po kole nultém, délka trvání řádného kola je stanovena na 35 minut. V řádném aukčním kole uchazeč zadává nebo snižuje svou cenovou nabídku a zároveň má možnost sledovat zveřejněnou nabídku konkurenčního uchazeče. Na zveřejněnou cenovou nabídku konkurenčního uchazeče má uchazeč právo reagovat formou podhozu neboli snížením své cenové nabídky.

 

Snížení cenové nabídky - provádí se formou podhozu - snížením cenové nabídky v rozsahu 1% až 10% oproti stávající cenové nabídce uchazeče.

 

Ukončení elektronické aukce - při zadání cenové nabídky (podhozu) méně jak 3 minuty před koncem elektronické aukce může dojít k prodloužení aukčního času a to vždy o 5 minut. Elektronická aukce končí po dovršení aukčního času tehdy, pokud  již žádný z účastníků elektronické aukce neprovede další podhození neboli snížení své cenové nabídky pod aktuální nabízenou cenu.

 

Vyhodnocení elektronické aukce - hodnotícím kritériem často bývá nejnižší nabízená cena. Nabídky jsou ve výsledné zprávě seřazeny podle výše nabízené ceny od nejnižší po nejvyšší. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou se stává vítězem aukce a bude mít nejlepší výchozí pozici při rozhodování zadavatele, s kým podepíše smlouvu o dílo.

 

Čeho lze v e-aukcích dosáhnout - v elektronických aukcí na zemní plyn a elektrickou energii se standartně účastní 5 - 10 dodavatelů. Elektronická aukce je nejlepším a nejrychlejším nástrojem, jak vysoutěžit transparentně nejnižší cenu na trhu. Naše úspory - oproti cenám stávajícího dodavatele - dosahují až 40% u zemního plynu a 35% u elektrické energie. U stavebních zakázek lze dosáhnout až 63% úspory.